_PRINT 
logo.gif

ข่าว : สวดมนต์วันศุกร์
สวดมนต์วันศุกร์
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร  นำนักเรียนสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ก่อนเลิกเรียน
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร  นำนักเรียนสวดมนต์ทุกวันศุกร์ ก่อนเลิกเรียน

ข่าวโดย : ครูกวาง
อ่าน 169 ครั้ง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:08:26:AM