หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

อย่าใช้อารมณ์ ในการตัดสิน

__ครูกวาง
แผนผังหน่วยงาน
ครูฝ่ายอนุบาล
Click เพื่อดูประวัติ
แสงจันทร์ จำปาโพธิ์
ผู้รับใบอนุญาต
Click เพื่อดูประวัติ
สุภาภรณ์ กินนารี
ครูประจำชั้น อ. 1 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
เบญจวรรณ ทองมาตา
ครูประจำชั้น อ. 1 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
กรประภา สวนกระโทก
ครูประจำชั้น อ. 1 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
ดวงธิดา ปุณญพร
ครูประจำชั้น อ. 2 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
บุญยอร สอนทรัพย์
ครูประจำชั้น อ. 2 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
ภาวิณี เปรมพิทักษ์
ครูประจำชั้น อ. 2 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
แสงฟ้า สามเพชร
ครูประจำชั้น อ. 2 / 4
Click เพื่อดูประวัติ
พนาไพร ปราสาทกลาง
ครูประจำชั้น อ. 3 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
สมร คำเขื่อน
ครูประจำชั้น อ. 3 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
กัญญาณี ทองด้วง
ครูประจำชั้น อ. 3 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
ลัดดา โบงูเหลือม
ครูประจำชั้น อ. 3 / 4
Click เพื่อดูประวัติ
จิตติมา ทนงสำโรง
ครูพี่เลี้ยง
Click เพื่อดูประวัติ
วานิตย์ อ่อนรัมย์
ครูพี่เลี้ยง
Click เพื่อดูประวัติ
มณีรัตน์ ศรีหามาต
ครูพี่เลี้ยง
Click เพื่อดูประวัติ
บุษราภรณ์ ซึมกระโทก
ครูพี่เลี้ยง
Click เพื่อดูประวัติ
พิไล วงศ์ษา
ครูเด็กเล็ก
Click เพื่อดูประวัติ
รัตนาภรณ์ วิชิตปรีชานันท์
ครูเด็กเล็ก
Click เพื่อดูประวัติ
ประณอม ดวงขนลา
ครูเด็กเล็ก
Click เพื่อดูประวัติ
ชนานันท์ สีมา
ครูเด็กเล็ก
Click เพื่อดูประวัติ
หทัยทิพย์ ยืนยง
ครูพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร