หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

เหนือฟ้า ยังมีฟ้า

__ครูกวาง
แผนผังหน่วยงาน
ครูฝ่ายประถมศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
บุญเพิ่ม จำปาโพธิ์
ผู้อำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
วิลิปดา จันทา
ครูประจำชั้น ป.1 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
ภัทรนันท์ ศรอินทร์
ครูประจำชั้น ป.1 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
นิภาภรณ์ ไวกระโทก
ครูประจำชั้น ป.1 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
ภัสฎาภรณ์ เพิ่มด่านกลาง
ครูประจำชั้น ป.1 / 4
Click เพื่อดูประวัติ
วชิราภรณ์ นวลสุธา
ครูประจำชั้น ป.2 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
เย็นจิต โหนกลาง
ครูประจำชั้น ป.2 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
บุหลัน บุตรงาม
ครูประจำชั้น ป.2 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
ละลิตา กิจสอ
ครูประจำชั้น ป.2 / 4
Click เพื่อดูประวัติ
แก้วใจ หาญพงษ์
ครูประจำชั้น ป.3 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
สุพิชญา กิ่งจันทร์แก้ว
ครูประจำชั้น ป.3 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
สุนิสา วามะกัน
ครูประจำชั้น ป.3 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
นกแก้ว คุณเอนก
ครูประจำชั้น ป.3 / 4
Click เพื่อดูประวัติ
สิริวัลย์ นะแสน
ครูประจำชั้น ป.4 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
ศิรินารถ ล้อมกัน
ครูประจำชั้น ป.4 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
วันทนา ศรีอทัย
ครูประจำชั้น ป.4 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
พรทิวา กาพย์แก้ว
ครูประจำชั้น ป.5 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
สุวรรณา ทศดร
ครูประจำชั้น ป. 5 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
ศศิณา จันทร์ชื่น
ครูประจำชั้น ป. 5 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
อุไรวรรณ ถานันท์
ครูประจำชั้น ป. 6 / 1
Click เพื่อดูประวัติ
วรากรณ์ หาญพงษ์
ครูประจำชั้น ป. 6 / 2
Click เพื่อดูประวัติ
ชาตรี ทองเจือ
ครูประจำชั้น ป. 6 / 3
Click เพื่อดูประวัติ
เชิดศักดิ์ ป้องสิงห์
ครูศิลปะ สังคม
Click เพื่อดูประวัติ
ตติยา สิทธิพงษ์
ครูสังคมศึกษา
Click เพื่อดูประวัติ
คมกฤช วงศ์ษา
ครูวิทยาศาสตร์
Click เพื่อดูประวัติ
กานดา หมื่นสา
ครูภาษาต่างประเทศ
Click เพื่อดูประวัติ
วิทยา ด่านลำมะจาก
ครูพละ
Click เพื่อดูประวัติ
ขจร จุลสุข
ครูพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
สามารถ กำหอม
ครูโสตทัศนศิลป์
Click เพื่อดูประวัติ
Rachel M.Posada
ครูภาษาต่างประเทศ
Click เพื่อดูประวัติ
ปัณจิดาภรณ์ พร้อมสันเทียะ
ครูพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
ศรัญญา ยืนยง
ครูพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
ภิญญาพัชญ์ จิตต์เป็นธรรม
ครูพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร