หน้าแรก เข้าระบบสมาชิก กระดานสนทนา บทเรียน,ข้อสอบ ออนไลน์ ติดต่อทางโรงเรียน

เนื้อหาสาระประจำเว็บไซต์


 ประกาศเปิด - ปิดภาคเรียน
 เกี่ยวกับเรา
 ประวัติความเป็นมา
 สถานที่ตั้ง
 ติดต่อสอบถาม

เมนูหลัก

หน้าหลัก
หน้าแรก
ติดต่อเรา
แนะนำบอกต่อ
ข้อมูลทั่วไป
ข่าวสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บริการ
_NSHEADER

คำคมวันนี้

อย่าใช้อารมณ์ ในการตัดสิน

__ครูกวาง
แผนผังหน่วยงาน
คณะกรรมการนักเรียน
Click เพื่อดูประวัติ
นายคมกฤช วงค์ษา
ประธานที่ปรึกษาสภานักเรียน
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงวริศรา อรุณใหม่
ประธานนักเรียน
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงมลธิรัตน์ สารพันธ์
รองประธานสภา
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงมัดธยา ลุนพงษ์
รองประธานสภา
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงสุดารัตน์ ปัดเกษม
รองประธานสภา
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงบุษยานัน จันทะอึ่ง
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงนิติพร เทียมพิมพ์
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กหญิงรุจิรดา เจ้าทรัพย์
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กชายปลอดภัย หมื่นประเสริฐ
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กชายนรินทร์ วิชิตปรีชานันน์
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
เด็กชายธนาวัฒน์ แว่นรัมย์
กรรมการ
Click เพื่อดูประวัติ
พี่จะดูแลน้อง.....น้องจะเชื่อฟังพี่
Click เพื่อดูประวัติ
สามัคคี.....คือพลัง
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร